...ครึ่งหนึ่งของความสุข...

posted on 11 May 2013 00:07 by bittersweetlife in Love directory Lifestyle, Diary
 
 
บางทีฉันก็สงสัยว่า...
 
ฉันเป็นได้สักเศษเสี้ยวหนึ่งในความสุขของเธอหรือเปล่า
 
สำหรับฉัน...
 
เธอคือครึ่งหนึ่งในความสุขของฉัน
 
ส่วนอีกครึ่ง...
 
ฉันขอเก็บไว้ให้ตัวเองเผื่อวันที่เธอเดินจากไป
 
หรือวันที่ฉันเข้มแข็งพอจะเดินจากมา
 
ฉัน...
 
ก็ยังเหลือความสุขอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นของตัวเอง